Minecraft שיעורי אנגלית בעולם של
?מה ילדים אוהבים לעשות הכי הרבה
!כמובן שלשחק

אפשרו לילדכם ללמוד אנגלית באמצעות משחק
האהוב עליהם Minecraft-ה
יכול לעזור Minecraft כיצד
?בלימודי האנגלית
.יותר לא תצטרכו להכריח את ילדכם ללמוד
מעכשיו הם לא יוכלו לחכות לשיעור הבא. השיעורים מועברים בדרך ובסגנון המותאמים לילדים. הילדים נכנסים למשחקעם מורה, שם כל היעדים מוכנים מראש
במשחק הם מתקשרים עם המורה ומתרגלים דיבור באנגלית בשיטה כיפית המבוססת על משחק
השיעורים הם אישיים והם נמשכים 25 דקות- זהו
.5-9 משך הזמן האופטימאלי לילדים בגילאי

:נושאי השיעור
• צבעים ומספרים;
• חיות;
• הבית שלי;
• בבית הקפה;
• בחנות

הילדים שלכם ירחיבו את אוצר המילים שלהם עם ,Minecraft הודות לשיעורי
.מילים ומשפטים שימושיים, ויוכלו להסביר את עצמם באנגלית במגוון מצבים

שיעורים הועברו
1 000 000+
600+
מורים מרוסיה, אנגליה, ארצות הברית, והפיליפינים
12 000+
תלמידים מ-46 מדינות מכל העולם
AllRight הצטרפו לאלפי הילדים שכבר לומדים אנגלית עם
הירשמו לשיעור ניסיון חינמי היום